medicijn-centraal-logo

  • trainingen op maat
  • incompany of op locatie
  • vakbekwaamheid
  • persoonlijk contact, snel en flexibel

Waarom onze training?

á

Medicatieveiligheid is een actueel thema. Het heeft de volle aandacht van de Inspectie. Het lijkt alsof de wetgeving strenger wordt met steeds meer nieuwe veld- en gedragsnormen. Het resultaat: de verpleegkundige en de verzorgende zien zich steeds vaker omringd door dikkere procedures en meer formulieren.

Iedereen in de zorg ziet de noodzaak in van een zorgvuldig medicatiebeleid. Niet iedereen ziet de relatie tussen de veldnormen, opgelegde procedures en medicatieveiligheid. Verpleegkundige of verzorgende hebben het idee dat zij verplicht taken moeten uitvoeren, die niets toevoegen aan veiligheid of een beter beleid. Men heeft het gevoel dat volgen van procedures alleen maar tijd kost. Het is te vergelijken met midden in de nacht op een groot uitgestorven kruispunt eenzaam moeten wachten voor een rood stoplicht omdat het nu eenmaal rood is.

Dit is nu precies waar het om gaat, als iemand niet de zin, maar alleen de onzin van regelgeving inziet, dan is de motivatie om deze regelgeving op te volgen klein.

Als men binnen de organisatie het waarom van de procedures niet inziet, zullen deze terecht komen in een keurige map in de kast waar niemand interesse in heeft.

á

Maar hoe moet het dan?

De cursus "Medicatieveiligheid in de Zorg" is tot stand gekomen na een jarenlange samenwerking met verpleegkundige en verzorgende. Alle vragen en problemen op het gebied van medicatie in de zorg werden ge´nventariseerd. Vragen die iedereen kent en herkent als praktijkproblemen van iedere dag. De cursus "Medicatieveiligheid in de Zorg" geeft op al deze praktijkproblemen en vragen antwoord. Daarnaast komen ook de wetgeving en de veldnormen aan bod.

Na de cursus is duidelijk waarom een veldnorm is opgesteld en hoe je daar in de praktijk mee om moet gaan. Procedures kunnen opeens wel goed worden afgestemd op de eigen praktijksituatie. Door het nieuwe inzicht is iedereen bijna vanzelf gemotiveerd om een procedure te volgen. Heel gewoon omdat de goede omgang met medicatie geen tijd hoeft te kosten. Het gaat gewoon om net wat meer expertise en inzicht. Resultaat zal niet uitblijven. Het aantal incidenten in jouw omgeving gaat omlaag. Dat is het enige wat telt bij medicatieveiligheid.

keurmerk kwaliteitsregister