medicijn-centraal-logo

 • trainingen op maat
 • incompany of op locatie
 • vakbekwaamheid
 • persoonlijk contact, snel en flexibel

Nieuws

TOETS MEDICATIEVEILIGHEID IN UW ORGANISATIE

ANTWOORDEN

 1. Noem een belangrijke reden waarom een geneesmiddel als dragee wordt gegeven?
  vinkjeSmaak.

  Van oudsher wordt de dikke suikerlaag van de dragee gebruikt om de smaak van de tablet die er in zit te verhullen. Het feit dat de gladde dragee mogelijk makkelijker wordt doorgeslikt is nooit de reden waarom wordt gedrageerd.

 2. Uw cliŽnt met veel slikklachten neemt dagelijks een retard tablet. De arts geeft aan deze retard tablet in het vervolg te malen. Is dit een juiste beslissing?
  vinkjeNee.

  Retard tabletten worden gegeven om van een bepaalde stof een stabiele spiegel in het bloed te houden. Dit wordt bereikt doordat een retard tablet de dosis langzaam in het maag-darm kanaal afgeeft. Bij vermalen wordt deze situatie verstoord omdat nu de hele dosis ineens vrijkomt; de bloedspiegels worden dan fluctuerend. Deze situatie is onwenselijk. De arts moet therapie met een ander medicijn starten.

 3. Uw cliŽnt met ernstige COPD is enorm verkouden, hoest erg en heeft veel last van benauwdheid. De mantelzorger is verpleegkundige niveau 5 en zegt hoeststroop met codeÔne in de handverkoop te gaan halen. Mantelzorger gaat zelf toedienen.
  vinkjeU zou dit moeten verbieden

  U moet dit verbieden omdat opiaten, en dus ook codeÔne, de ademhaling en de hoestreflex dempen. Hierdoor kan het slijm ophopen en enigszins indrogen en daardoor taaier worden. Het gevolg is dat de cliŽnt alleen maar benauwder wordt. Van verpleegkundigen en verzorgenden wordt verwacht dat zij deze bijwerkingen van opiaten kennen.

 4. U reikt geneesmiddelen aan. U geeft dus niet in. Welke vraag hebt u gesteld voordat u deze handeling aftekent?
  vinkjeHeeft u alles ingenomen?

  Bij aanreiken van medicatie bent u verantwoordelijk om op tijd de cliŽnt er aan te herinneren zijn medicatie in te nemen. De cliŽnt neemt vervolgens alles zelf in. Natuurlijk is het juist om de identiteit van de persoon vast te stellen. Maar in geval van de zeer goede bekenden is dat niet noodzakelijk. De enige vraag die altijd moet worden gesteld is: heeft u alles ingenomen? Immers u beschikt in deze gevallen niet altijd over een medicatieoverzicht en kan vergeten zijn inhalatiemiddelen aan te reiken. Of uw cliŽnt heeft een tablet bewaard voor later, omdat deze bijvoorbeeld vies smaakt. U heeft dan nog de mogelijkheid tot corrigeren.

 5. Waarom worden Baxterverpakkingen bij voorkeur voor niet meer dan ťťn week per keer uitgegeven?
  vinkjeKans op bederf is groter bij Baxter.

  Het folie van de Baxterverpakking is dun en doorzichtig. Daarnaast veel minder robuust dan de fabrikantenverpakking. Hierdoor is de medicatie in de zakjes duidelijk kwetsbaarder voor omgevingsfactoren. Het is ten zeerste af te raden, als het niet echt noodzakelijk is, voor langer dan zeven dagen te verstrekken.

 6. U bent verantwoordelijk voor ingeven van medicatie. Bent u dan ook verantwoordelijk voor goed bewaren van medicatie?
  vinkjeJa.

  Als u verantwoordelijk bent voor ingeven van medicatie, dan bent u verantwoordelijk voor de gehele geneesmiddelsituatie in de persoonlijke omgeving van de cliŽnt. Dat betekent dat u ook verantwoordelijk bent voor correct bewaren, ook in de thuiszorg.

 7. U werkt in een organisatie waar veel medicatie moet worden vermaald. Er is gekozen om te werken met vijzel en stamper. Enkele collegae van u willen de eigen methode gebruiken omdat die bij hen beter werkt. Moet dit worden toegestaan?
  vinkjeNee, in de procedurele omgeving werkt iedereen hetzelfde.

  In de procedure wordt de werkwijze opgenomen die, in de lokale situatie, de minste kans op fouten oplevert. Door iedereen op dezelfde wijze te laten werken, worden taken makkelijker uitwisselbaar en is de kans op fouten geringer. Als voor bepaalde handelingen een uitvoeringstraject procedureel wordt vastgelegd mag daar nooit van worden afgeweken.

 8. Naar uw mening moet een bepaalde cliŽnt Baxtermedicatie krijgen om fouten te voorkomen. De apotheek weigert dit te leveren. Wie beslist over Baxterleveringen?
  vinkjeDe verpleegkundige.

  Een van de kerntaken van de apotheek is er voor te zorgen, dat de voorgeschreven geneeskrachtige stof zodanig wordt aangeboden aan de patiŽnt, zodat correcte inname vlot en zoveel mogelijk foutloos verloopt. Met andere woorden, als u 500 mg paracetamol moet innemen krijgt u geen pot met poeder en een maatlepel maar tabletten die elk 500 mg paracetamol bevatten. Indien u als zorg professioneel de thuissituatie ongeschikt vindt voor losse medicatie en oordeelt dat Baxtermedicatie de veiligheid bevordert, dan moet de apotheek Baxter medicatie leveren. De apotheker komt niet bij cliŽnten thuis en kan dat dus niet beoordelen. Het staat in deze gevallen de apotheker wel vrij om de arts hierover ook te raadplegen.


  Let op: van vraag 9 zijn twee versies. In verpleeghuizen wordt namelijk geleidelijk aan niet meer gebruik gemaakt van de opgedraaide pen. Kies dus de juiste.


 9. Versie 1:
  U moet insuline toedienen. De door uw collega opgedraaide pen geeft het verkeerde aantal eenheden insuline aan. Uw collega is reeds thuis, wat doet u?
  vinkjeHet goede antwoord staat er niet bij.

  U bent er van overtuigd dat u het goed doet, maar uw collega dacht ook dat zij het goed deed toen zij de pen klaar legde. Wie heeft er nu gelijk? Vanwege het feit dat u te maken heeft met risicovolle medicatie moet u voorzichtig zijn. U zult daarom contact moeten leggen met uw collega. Als u er via de telefoon niet uitkomt, dan zal de collega naar u toe moeten komen om samen met u tot de juiste dosering te komen. Een dergelijk incident moet worden opgevolgd met een MIC procedure.


  Versie 2:
  Uw komt voor de tweede medicijngift bij uw bij uw cliŽnt lijdend aan diabetes, zij voelt zich onwel en vraagt of u snel de medicatie geeft. ís Ochtends was er nog niets aan de hand. Wat is uw eerste actie?
  vinkjeHet goede antwoord is niet ťťn van de drie hierboven.

  In dit geval lijkt er sprake te zijn van ontregelde suikerspiegel. Medicatie mag dan beslist niet zondermeer worden gegeven. Een te lage suikerspiegel daalt dan nog verder. Dossier raadplegen zou een goede reactie kunnen zijn, echter in de ochtend had u de cliŽnt nog gezien en was er niets aan de hand. Overleg met huisarts is pas op zijn plaats als u de suikerspiegel hebt bepaald. Eerste actie: suikerspiegel bepalen. Hierbij de opmerking dat indien niveau II personen wel insuline mogen spuiten, maar geen suikerspiegel mogen bepalen en interpreteren, moeten voor het antwoord ďOverlegĒ kiezen.

 10. Uw collega heeft op verzoek van de cliŽnt alle Baxterzakjes leeggestort en de medicatie keurig op de juiste dagen in een weekdoos gedaan. U moet ingeven, wat is uw actie?
  vinkjeU gebruikt de weekdoos niet en u moet nieuwe medicatie krijgen uit de apotheek.

  Losse medicatie in een weekdoos is niet-identificeerbaar materiaal. U mag de tabletten niet op uiterlijk identificeren. Daarnaast mag medicatie uitsluitend worden uitgepakt om in te geven. Tabletten in een weekdoos buiten de apotheekverpakking worden geacht onvoldoende beschermd te zijn bewaard en zijn mogelijk in kwaliteit teruggelopen. Vullen van weekdozen is de verantwoordelijkheid van de apotheek en wordt niet gedaan door zorg-/verpleegprofessionelen. De weekdoos kan dus niet door u worden gebruikt. Er moet nieuwe medicatie komen.


Dag van de Medicatieveiligheid 02 oktober 2014

Op 02 oktober 2014 zijn wij aanwezig op de Dag van de Medicatieveiligheid in de Reehorst te Ede. Door ons wordt een heldere workshop verzorgd, met als themaís de dubbele controle en verantwoordelijkheden bij medicatie aanreiken en ingeven. Als u bij deze workshop bent geweest, hoeft u dit nooit meer verkeerd te doen.

Wij hopen u te kunnen begroeten.

Kijk voor meer informatie: http://nursingcongressen.nl/medicatieveiligheid/workshops.html

Februari 2013

Gepubliceerd: Het boekje "Medicatieveiligheid in de zorg"

Camiel Jonk heeft het boekje Medicatieveiligheid in de zorg uitgegeven. Een boekje waarin alles staat wat een zorgverlener moet weten over medicatie. Van theorie over werking en bijwerking tot wet- en regelgeveng. Uiteraard komen er ook praktijksituaties aan de orde. Het boekje is via de website medicatieveiligheid in de zorg te bestellen en kost slechts Ä 12,95 (exclusief verzendkosten).

Geaccrediteerd Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden

Camiel Jonk is geaccrediteerd door de Accreditatie commissie Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden. Dat betekent dat de scholingen Medicatieveiligheid georganiseerd door Camiel Jonk, accreditatiepunten opleveren. Sta je ingeschreven in het kwaliteitsregister van V&V dan worden deze punten bijhouden in jouw portfolio.

keurmerk kwaliteitsregister