medicijn-centraal-logo

 • trainingen op maat
 • incompany of op locatie
 • vakbekwaamheid
 • persoonlijk contact, snel en flexibel

Antwoorden quiz Skillsdag

TEST UW KENNIS OP MEDICATIEVEILIGHEID

 1. In het Baxterzakje van uw cliënt treft u een gebroken tablet aan. De helften passen precies op elkaar. De tablet is dus in het zakje gebroken. Wat doet u?

  vinkjeU neemt de bijsluiter erbij
  Bij medicatie is het in eerste instantie belangrijk dat de dosis volledig is. Dat is in dit geval gewaarborgd. Nu is er één vraag over; “mag de tablet worden gebroken voor ingave”. De enige manier om hier achter te komen is de bijsluiter raadplegen. Als daarin is aangegeven dat ook halve tabletten mogen worden ingenomen, dan kunt u de gebroken tablet ingeven. Omdat het in dit geval mogelijk is om deze vraag zelfstandig te beantwoorden, hoeft de apotheek niet geraadpleegd te worden.

 2. U komt bij uw cliënt om medicatie in te geven. De mantelzorger heeft keurig alle medicatie uit de Baxterzakjes gehaald en in een weekdoos gestopt. Wat doet u?

  vinkjeU mag deze medicatie niet meer ingeven. Er moet nieuwe medicatie komen.
  Als zorgprofessional mag u uitsluitend medicatie ingeven vanuit apotheekverpakkingen. Medicatie die uit de baxterzakjes is gehaald is, zoals dat heet, niet meer identificeerbaar. Daarnaast is uitgepakte medicatie niet meer beschermd tegen de omgeving, waardoor snel bederf kan plaatsvinden. U mag deze medicatie niet meer gebruiken.

 3. Uw cliënt deelt u mee dat een natuurgenezer haar aanraadt om door de huisarts voorgeschreven medicatie weg te laten. Moet u dit aan de huisarts meedelen?

  vinkjeJa.
  Er zijn zaken die u omwille van de privacy van uw cliënt niet met anderen deelt. In geval zoals hierboven beschreven kan de cliënt zijn/haar gezondheid ernstig gaan benadelen door het advies van de natuurgenezer op te volgen. Indien de huisarts niet weet dat uw cliënt de medicatie laat staan en in geval van een crisis wil bijsturen, dan kan er van alles verkeerd gaan. In dit geval hebt u de plicht om de huisarts te informeren.

 4. Uw cliënt houdt bij medicatie-ingave een maagsapresistente (MSR)tablet en een retard tablet wel vijf minuten in de mond. Mag dat?

  vinkjeVoor MSR tablet niet en retard tablet wel.
  Een retard tablet is gemaakt om de dosis langzaam af te geven over een periode van uren. Een kleine extra tijd in de mond maakt niet uit, als er maar niet wordt gekauwd. Bij een maagsapresistente tablet is dat anders. De coating van deze tablet lost op bij een dergelijk lang verblijf in de mond. Hierdoor gaat het maagsapresistente effect verloren.

 5. Uw cliënt heeft griep en wil de medicatie tijdens de griep vermalen krijgen vanwege keelpijn. De apotheek geeft aan dat alle medicatie, indien noodzakelijk mag worden vermalen. Mag u het verzoek van de cliënt honoreren?

  vinkjeNee.
  Medicatie moet worden ingegeven zoals aangegeven in de bijsluiter van de fabrikant. Daar mag niet van worden afgeweken zonder dwingende reden. Keelpijn is een ongemak, maar geen dwingende reden om af te wijken van de voorgeschreven wijze van innemen. Een arts mag daar in dit geval dan ook geen toestemming voor geven.

 6. Uw cliënt met ernstige gewrichtsreuma heeft medicatie in eigen beheer en krijgt de tabletten niet uit de strip gedrukt. U vraagt de apotheek tabletten in makkelijk te openen potjes te leveren. De apotheek werkt er niet aan mee. Mag dit? Heeft u taken?

  vinkjeApotheek mag niet weigeren.
  Een kerntaak van de apotheek is om er voor te zorgen dat de voorgeschreven dosis geneeskrachtige stof vlot en volledig kan worden ingenomen door de patiënt. Daar hoort bij dat de medicatie wel bereikbaar is voor de patiënt . Een verpakking die voor een patiënt niet te openen is, mag natuurlijk niet voorkomen. De apotheek heeft bij de reumapatiënt een taak om te zorgen dat ook deze patiënt zonder al te veel inspanning de medicatie beschikbaar kan krijgen uit de verpakking.

 7. De apotheekbezorger geeft aan u medicatie af ten behoeve van uw cliënt. U bergt het op bij uw cliënt. De volgende ochtend merkt u dat de afgeleverde medicatie niet voor uw cliënt was. Wie is verantwoordelijk?

  vinkjeUzelf.
  U bent hier de enige verantwoordelijke. Hoe zit dit in elkaar? De apotheek moet medicatie “ter hand stellen”. Dat houdt in overhandigen aan de patiënt. Dat kan in sommige gevallen niet. Nu mag de patiënt zelf verzoeken te laten bezorgen. De apotheekbezorger is geen professional en draagt geen enkele verantwoordelijkheid. Het correct bezorgen is daarom een verantwoordelijkheid van de patiënt zelf. Hij/zij moet bij ontvangst nagaan of er correct is bezorgd. Aangezien u in dit geval die rol hebt overgenomen, draagt u ook de verantwoordelijkheid.

 8. Naar uw mening moet een bepaalde cliënt Baxtermedicatie krijgen om fouten te voorkomen. De apotheek weigert dit te leveren. Wie beslist over Baxterleveringen?

  vinkjeDe verpleegkundige.
  Hier geldt dat medicatieveiligheid “achter de voordeur” zoals dat heet niet kan worden bepaald door de apotheker. Immers, de apotheker komt niet bij mensen thuis of op de kamers in het verpleeghuis. Als de verpleegkundige aangeeft dat er Baxtermedicatie moet komen, dan moet de apotheker leveren. Hier moet nog wel worden bij vermeld dat de apotheker nog wel om indicatie van de huisarts zou mogen vragen.

 9. Uw cliënt woont in het verzorgingshuis en heeft medicatie in eigen beheer. Deze cliënt vraagt aan de receptioniste een tablet uit te drukken omdat zijzelf deze tablet niet uit de strip krijgt. Mag de receptioniste medewerking verlenen?

  vinkjeJa, maar zij zou beter een verpleegkundige kunnen roepen.
  De receptioniste mag hier indderdaad als mantelzorger optreden. Maar het zou zeer verstandig zijn als het beleid in het verpleeghuis is dat de receptioniste geen handelingen met medicatie verricht.

 10. U hebt geen medicatieverantwoordelijkheid. U ziet wel dat de mantelzorger de medicatie van uw cliënt vermaalt. Mag de mantelzorger dat? Moet u actie ondernemen?

  vinkjeMantelzorger mag dat wel, u moet wel actie ondernemen.
  Een mantelzorger mag inderdaad medicatie vermalen. Er is geen wet die dat verbiedt. U als professioneel is bij de cliënt om te waken over zijn/haar gezondheid. Als u zaken op het spoor komt die de gezondheid van uw cliënt kunnen benadelen dan moet u ongevraagd advies geven om die mogelijk schadelijke situatie ongedaan te maken. Dus medicatieverantwoordelijkheid of niet, u moet de mantelzorger hierop aanspreken.

keurmerk kwaliteitsregister